Ritari kapitanelli müdir kürsüsü.

Derili va parçali bütün renglərdə var